fbpx

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanı olgusu aile kurumu insanın dünya sahnesine çıktığı günden itibaren süre gelen ve toplumun oluşumunda en temel ve en küçük yapısı olarak varlığına devam etmektedir. Aile Danışmanlığı sertifika eğitimi Geleneksel toplumdan modern topluma geçiş aile kurumunda da değişme ve dönüşme gerçekleştirmiştir.

Modern toplum da modern aile yapısının temelini çiftler (eşler) oluşturur. Sağlıklı ve mutlu bireyler sağlıklı aile kurabilirler. Çalışan, psiko-sosyal sorunlar yaşayan bireyler aile içerisinde de sorunlar yaşayabilir.

Aile Danışmanı da tam da bu noktada sizlere yardımcı olmak için var. Ülkemizde kısa süre içerisinde kendini var eden ve geliştirmiş psikolojik danışmanlık eğitimi almış kişilerdir.. Aile Danışmanlığına başvurarak çiftlerin evlilik içi sorunları, sıkıntıları araştırılıp daha sağlıklı iletişim yolları açmaya yardımcı olunur. Aile Danışmanı bireylerin, eşlerin, çocuklu ailelerin bu alanda eğitimli kişilerin desteğiyle olumsuz ve çözemediği sorunların çözülmesinde destek sağlar

AİLE DANIŞMANIN AMACI
*Aile yapısının temeline inebilme
*Psikolojik, psiko-sosyal analiz yapabilme,
*Bireyler arasında sağlıklı iletişim sağlama,
*Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırma.
*Kişinin daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilme
*Aile kurmak isteyen bireylere rehberlik edebilme
*Çiftlerin sorunlarını çözme
*Çocuklu ailelerin çocuklarıyla yaşadıkları veya çocukların yaşadığı olumsuz durumları çözebilmelerin de yardımcı olacak bilgi ve becerileri kazanacaktır.

AİLE DANIŞMANIN DA ARANAN NİTELİKLER
Sosyoloji, psikoloji, PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik), sosyal hizmet, tıp, hemşirelik, çocuk gelişimi ve ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans mezun bireylerdir.

AİLE DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA NELER YAPILIR ?
Bireylerin gelişim dönemlerini takip etmek
Bireylerin gençlik çağındaki gelişim özelliklerini takip etmek
Aile kurma sürecinde destek olmak
Dinamik toplumun aile kurumuna etkilerini tespit etmek
Gelişim çağındaki çocuklarda görülen uyum problemlerini uzman yardımı ile çözüm yolları bulmak
Yaşlılık döneminde rastlanan uyum problemlerine uzman yardımı ile çözüm yolları aramak
Sosyal vaka verilerini kaydetmek
Aile danışmanlığında terapötik süreç ve öncü yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında modern ve postmodern yaklaşımları uygulamak
Aile danışmanlığında istidlala (kanıta) dayalı yaklaşımları uygulamak
Temel psikolojik danışmanlık becerileri uygulamak
Aile danışmanlığında görülebilecek kriz ve krizleri yönetmek
Çocuk hakları ve hukuku hakkında bilgi edinmek
İhmale, istismara uğramış çocukların yaşadıkları travmalara uzman ile birlikte çözüm yolları aramak
Çiftler arasındaki ilişkiyi etkileyen sorunlarına çözüm üretebilmek
Meslek etiği gereklerine uymak
Temel düzeyde araştırma yapmak
Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen: aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak.
Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek çözüm odaklı müdahale hizmetleri planlamak ve uygulamak,
Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
Tek ebeveynli veya yas sürecinde ki ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek
Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.